• TRANG CHỦ
  • KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
  • HỘI THẢO KHOA HỌC

HỘI THẢO KHOA HỌC


Báo cáo chuyên đề “Education Revolution, Transformation and Interdisciplinary”

Lúc 13 giờ 30 ngày 19/04/2018, Trường ĐHSP Tp.HCM đã phối hợp cùng trường Đại Học Quốc gia...

HỘI THẢO THAM VẤN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CHO BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ THEO TEIDI

Ngày 01.02.2018, Trường Đại học Sư phạm TP.HCM tổ chức Hội thảo Tham vấn các bên liên quan để lấy...

Hội thảo “Giáo dục STEM trong chương trình giáo dục phổ thông”

Ngày 22 tháng 12 năm 2017, Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo Khoa học “Giáo...

Hội thảo “Phát triển mô hình tham vấn học đường ở trường phổ thông”

Ngày 19 tháng 12 năm 2017, Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo “Phát triển mô...

Hội thảo khoa học Cán bộ trẻ lần III – năm 2017

Ngày 15/11/2017, Đoàn Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học Cán bộ trẻ...

INTERNATIONAL SYMPOSIUM "WHAT IS JAPANESE STUDIES?"

INTERNATIONAL SYMPOSIUM "WHAT IS JAPANESE STUDIES?" This Symposium is organized by the University of...