Thông tin liên hệ

1. Thông tin chung

Phòng Sau đại học, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

- Địa chỉ           : 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh;

- Địa điểm        : C101 - C102 - C103 - C104

- Điện thoại     : 028.38391077 hoặc 028.38352020 – 181, 182, 183, 184;

- Website          : http://www.hcmup.edu.vn?site=14;

- Email              : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

- Hotline:         - TS. Bùi Trần Quỳnh Ngọc, Trưởng phòng       : 0939.64.84.36;

- ThS. Đỗ Nam Thanh, Phó Trưởng phòng         : 0902.68.28.17.

2. Thông tin chi tiết

Stt

Họ và tên – Chức vụ

Nhiệm vụ được phân công

1

 

TS. Bùi Trần Quỳnh Ngọc

Trưởng phòng

ĐTCQ: 028.38352020 - 181

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Lãnh đạo và quản lý chung;

Quản lý hoạt động đào tạo trình độ tiến sĩ;

Quản lý hoạt động hợp tác đào tạo quốc tế;

Quản lý hoạt động NCKH, xây dựng Đề án và phát triển chương trình đào tạo.

2

ThS. Đỗ Nam Thanh

Phó Trưởng phòng

ĐTCQ: 028.38352020 - 182

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Quản lý các mảng công việc:

Đào tạo trình độ thạc sĩ;

Bồi dưỡng sau đại học;

Xây dựng các quy định, quy trình và kế hoạch hoạt động;

Báo cáo tổng hợp;

Thực hiện các công việc khác do Trưởng phòng phân công.

3

 

ThS. Phạm Thị Thu Thủy

Chuyên viên

ĐTCQ: 028.38352020 - 183

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Phụ trách văn thư lưu trữ; công tác tài chính.

4

 

ThS. Nguyễn Hồ Huyền Điệp

Chuyên viên

ĐTCQ: 028.38352020 - 181

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Phụ trách hoạt động đào tạo trình độ tiến sỹ.

5

 

ThS. Lê Văn Bằng

Chuyên viên

ĐTCQ: 028.38352020 - 184

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Phụ trách hoạt động đào tạo trình độ thạc sỹ.

6

 

ThS. Nguyễn Chung Hải

Chuyên viên

ĐTCQ: 028.38352020 - 182

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Phụ trách hoạt động đào tạo trình độ thạc sỹ và website.

7

 

CN. Hoàng Đức Luyện

Chuyên viên

ĐTCQ: 028.38352020 - 184

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Phụ trách hoạt động đào tạo trình độ thạc sỹ.