• TRANG CHỦ
  • Tổ chức đón Đoàn Đại biểu Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019

Lịch công tác

Tháng trước Ngày trước Ngày tiếp theo Tháng tiếp theo
Theo năm Theo tháng Theo tuần Hôm nay Tìm kiếm Đến tháng
Tổ chức đón Đoàn Đại biểu Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019
Thứ bảy 18 Tháng 5 2019, 07:30
 
Nội dung: 

Tổ chức đón Đoàn Đại biểu Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019

Địa điểm: Phòng C1009
Thành phần: 

Đại diện Ban Thường vụ Đoàn Trường, Thư mời.