• TRANG CHỦ
  • Tập huấn “Kỹ năng chính phục nhà tuyển dụng”

Lịch công tác

Tháng trước Ngày trước Ngày tiếp theo Tháng tiếp theo
Theo năm Theo tháng Theo tuần Hôm nay Tìm kiếm Đến tháng
Tập huấn “Kỹ năng chính phục nhà tuyển dụng”
Chủ nhật 19 Tháng 5 2019, 13:30
 
Nội dung: 

Tập huấn “Kỹ năng chính phục nhà tuyển dụng”

Địa điểm: Giảng đường D
Thành phần: Sinh viên có quan tâm.