• TRANG CHỦ
  • Hội nghị “Sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2018 - 2019”

Lịch công tác

Tháng trước Ngày trước Ngày tiếp theo Tháng tiếp theo
Theo năm Theo tháng Theo tuần Hôm nay Tìm kiếm Đến tháng
Hội nghị “Sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2018 - 2019”
Thứ bảy 18 Tháng 5 2019, 07:00
 
Nội dung: 

Hội nghị “Sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2018 - 2019”

Địa điểm: Phòng A509, B404, B405, B604
Thành phần: 

Theo Kế hoạch số 146/KH-ĐHSP ngày 04/5/ 2019.