• TRANG CHỦ
  • Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp cơ sở “Thiết kế hệ thống câu hỏi hướng dẫn đọc hiểu truyện ngắn cho học sinh Trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực”, mã số CS.2017.19.27

Lịch công tác

Tháng trước Ngày trước Ngày tiếp theo Tháng tiếp theo
Theo năm Theo tháng Theo tuần Hôm nay Tìm kiếm Đến tháng
Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp cơ sở “Thiết kế hệ thống câu hỏi hướng dẫn đọc hiểu truyện ngắn cho học sinh Trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực”, mã số CS.2017.19.27
Thứ năm 18 Tháng 4 2019, 08:00
 
Nội dung: 

Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp cơ sở “Thiết kế hệ thống câu hỏi hướng dẫn đọc hiểu truyện ngắn cho học sinh Trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực”, mã số CS.2017.19.27.

Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Ngọc Thúy - Khoa Ngữ văn

Địa điểm: Phòng A508
Thành phần: Thành viên Hội đồng (theo Quyết định số 980/QĐ-ĐHSP ngày 02/4/2019).