• TRANG CHỦ
  • Hội sách - Chào mừng Ngày sách Việt Nam lần thứ VI (từ ngày 18/4/2019 đến ngày 19/4/2019)

Lịch công tác

Tháng trước Ngày trước Ngày tiếp theo Tháng tiếp theo
Theo năm Theo tháng Theo tuần Hôm nay Tìm kiếm Đến tháng
Hội sách - Chào mừng Ngày sách Việt Nam lần thứ VI (từ ngày 18/4/2019 đến ngày 19/4/2019)
Thứ năm 18 Tháng 4 2019, 07:00
 
Nội dung: 

Hội sách - Chào mừng Ngày sách Việt Nam lần thứ VI (từ ngày 18/4/2019 đến ngày 19/4/2019)

Địa điểm: Sảnh nhà B
Thành phần: 

Giảng viên, sinh viên của Trường và những người có quan tâm.