• TRANG CHỦ
  • Lễ bế giảng và cấp chứng nhận cho học viên lớp tiếng Hàn học kỳ 1 năm 2019

Lịch công tác

Tháng trước Ngày trước Ngày tiếp theo Tháng tiếp theo
Theo năm Theo tháng Theo tuần Hôm nay Tìm kiếm Đến tháng
Lễ bế giảng và cấp chứng nhận cho học viên lớp tiếng Hàn học kỳ 1 năm 2019
Thứ tư 17 Tháng 4 2019, 17:00
 
Nội dung: 

Lễ bế giảng và cấp chứng nhận cho học viên lớp tiếng Hàn học kỳ 1 năm 2019

Địa điểm: Phòng A509
Thành phần: 

Trung tâm Hàn Quốc học, Đại diện Học viện Sejong và giáo viên, sinh viên khóa học.