• TRANG CHỦ
  • Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên Khoa Tâm lý học năm học 2018 - 2019 (cả ngày)

Lịch công tác

Tháng trước Ngày trước Ngày tiếp theo Tháng tiếp theo
Theo năm Theo tháng Theo tuần Hôm nay Tìm kiếm Đến tháng
Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên Khoa Tâm lý học năm học 2018 - 2019 (cả ngày)
Thứ ba 16 Tháng 4 2019, 07:00
 
Nội dung: 

Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên Khoa Tâm lý học năm học 2018 - 2019 (cả ngày)

Địa điểm: Phòng B405
Thành phần: Thành viên Hội đồng; giảng viên, sinh viên Khoa Tâm lý học; Thư mời.